ARRIVAL - תוכנת עמדת רישום ממוחשב

מה מיוחד ב- Arrival?

להדפיס בגדול - לנצל את שטח תג הזיהוי

עיצבתם תג משתתף מדהים. אבל מה קורה כאשר "אורנה רזיאל-נחשון" מ"אגודת הסטודנטים של האוניברטיסה העברית בירושלים" מגיעה לכנס?
תוכנת Arrival יודעת להקטין את גודל הפונט ולפצל אותו לשתי שורות בצורה אוטומטית ובכך להבטיח תג זיהוי קריא וברור לכל משתתף.

פונט מוקטן + מעבר אוטומטי לשתי שורות

הקטנת גודל פונט בלבד - תג לא ברור


בסיס נתונים אמין - SQL SERVER EXPRESS

בארועים גדולים ורבי משתתפים בהם נדרשת כמות גדולה יותר של עמדות רישום, יש צורך לעבוד עם שרת יציב המסוגל להריץ בסיס נתונים אמין כמו SQL SERVER.
השימוש בבסיס נתונים מסוג JET (ACCESS או MDB) הוא הקל והנפוץ יותר. אולם בסיס נתונים זה אינו מיועד לעבודה אינטנסיבית ברשת. שימוש לא נכון בבסיס הנתונים עלול לפגוע במידע על משתתפי הכנס ולגרום לנפילות תוכנה ולאיבוד מידע חיוני לניהולו התקין של האירוע.
מערכת Arrival של איוונטאקט מאפשרת עבודה מול בסיס נתונים  מסוג אקסס/JET או בסיס נתונים SQL SERVER EXPRESS בהתאם לגודל הארוע.

מה עוד יש ב- Arrival?

איתור מהיר של משתתפים שנרשמו מראש
ניתן לערוך חיפוש לפי שם המשתתף, שם החברה או חלק מהשם, מספר רישום או סריקת בר-קוד מהזמנה אשר נשלחה במייל.

רישום מהיר של משתתפים חדשים
רישום של הרגע האחרון ביום האירוע.

טיפול בתשלומים חסרים
איתור משתתפים שצריכים להסדיר תשלום, קבלת תשלום בכרטיס אשראי, הדפסת אישורי תשלום.

הדפסת סוגי תגי זיהוי שונים
עיצוב תג זיהוי גמיש, מידע על התג זיהוי בהתאם לנדרש בארוע.

צילום המשתתף בזמן הכניסה
הדפסת תגי זיהוי הכוללים את תמונת המשתתף.

מידע בזמן אמת למארגני הארוע
מצבת נוכחים, מי הגיע ומי עוד לא הגיע, דיווח מצב ב-SMS

רשת
המערכת מאפשרת למספר עמדות לעבוד על בסיס נתונים משותף כך שמשתתף אשר נכנס בעמדה מסוימת לא יכול לקבל תג משתתף נוסף בעמדה אחרת.

אנגלית ועברית
ניתן לעבוד על המערכת בהדפסה משמאל לימין ומימין לשמאל.