אישור ניהול ספרים

למשתתפים בכנסים ולקוחות המעונינים לקבל אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור יש לקבל את האישור ישירות ממחשב מס הכנסה דרך אתר רשות המיסים.

בהתאם להנחיות מס הכנסה המשלם אינו רשאי להסתמך על אישור אשר הופק על ידי מקבל התשלום.
יש להכנס לאתר האישורים של רשות המיסים :  אישורים באתר רשות המיסיםאישורים באתר רשות המיסיםספקים -הנהלת חשבונות