אופציה א - כל עובד נרשם בנפרד - העובד הראשון בוחר את החדר

תהליך הרישום

לאחר בחירת השותפים – הנרשם הראשון ממשיך לבחירת חדר ו/או מחזור וכן לבחירות האישיות שלו והעדפות כמו הסעות/טיולים – דרכון וכו'. בשלב בחירת החדר – האפשרויות שיוצגו יכולות להיות מוגבלות בהתאם למספר המשתתפים.

כאשר עובדים ב, ג נרשמים – תוצג להם הודעה שהם נבחרו כשותפים של עובד א.

מכאן, עובדים ב ו – ג ממשיכים לבחור את האפשרויות האישיות שלהם כמו אישורי תקנון, פרטי חרום, השלמת פרטים נוספים, בחירת אופציות אישיות כמו הסעות, טיולים, ארוחות וכו'. ניתן גם לטעון תמונה אישית, דרכון.

עובד ד' שנרשם – לא יכול לבחור את העובדים א, ב, ג או כל עובד אחר שכבר משוייך לקבוצה. ניתן להגביל את רשימת האנשים שנרשם מסוים יכול לבחור מתוכם, ליצור רשימות של קבוצות ולאפשר לנרשמים לבחור אנשים בקבוצה שלהם בלבד.

מחזורים

כאשר יש בחירת מחזור – העובד הראשון בוחר את המחזור. עבור העובדים שנבחרו – המחזור מוגדר מראש.

מיילים אוטומטיים

בסיום ההרשמה, העובד מקבל אישור הרשמה בנפרד שיכול לכלול את המחזור, את פרטי ההרשמה ואת הבחירות שעשה. בנוסף אפשר להגדיר מייל שישלח לשותפים.

מייל / SMS מהבק אופיס

SMS ומיילים - אפשר לשלוח גם מהמערכת לכל אחד מהעובדים.

תשלום

קיימת אפשרות לחלוקת תשלום בין העובדים או תוספת בתשלום לכל עובד בנפרד. קיימת אפשרות לזיכוי אישי לכל עובד על בסיס ניקוד מסוים. כל עובד משלם את חלקו בחדר (לדוגמא משלם על חצי חדר או שליש חדר).

בעיות פוטנציאליות בתהליך

עובדים ב או ג לא נרשמים, למרות שנבחרו על ידי עובד א.

אופציה ב - עובד אחד בוחר הכל עבור כל השותפים

תהליך הרישום - טופס אחד

עובד א בוחר חדר – יכול גם לבחור להגיע עם עובד נוסף או 2 עובדים (או יותר). עובד א בוחר עבור העובדים הנוספים גם אופציות נוספות כמו טיולים, העדפות מזון, גודל חולצה וכו'. העובדים אשר נבחרו על ידי עובד א חסומים ולא יוכלו להכנס לבצע הרשמה. עובד אחר שנרשם – לא יכול לבחור את העובדים א, ב, ג אם כבר נרשמו או נבחרו.

אישור הרשמה

כל העובדים מקבלים מייל בסיום ההרשמה. העובדים השותפים מקבלים את אותו נוסח מייל. עובד א - יכול לקבל מייל שונה.

תשלום

אם יש תשלום אז עובד א – משלם על כולם.

אופציה ג – כל משתתף נרשם בנפרד

תהליך הרישום

כל עובד נרשם בנפרד ובוחר שותפים מתוך רשימה או בשדה טקסט חופשי. אין חסימה או הצלבה בין הבחירות שנעשו וזה נעשה באופן ידני.

תשלומים

במקרה כזה יכולה גם להיות חלוקת תשלום בין המשתתפים.

בעיות פוטנצאליות

עובד א יכול לבחור את עובד ב ועובד ב לא חייב לבחור את עובד א. נדרשת עבודה ידנית באמצעות דוחות לבדיקת אי התאמות בין בחירות העובדים.

אופציה ד – פיצול הרשמה אישית ובחירת חדר לשני טפסים

תהליך הרישום

שני טפסים - יוצרים 2 טפסים להרשמה.

טופס א - הרשמה למלון – אחד העובדים עושה עבורו ועבור השותפים שלו לחדר.

טופס ב - הרשמה אישית בנפרד כולל: בחירות אישיות, פרטים כמו דרכון ועוד.

העובד הראשון נרשם למלון ובנפרד מבצע הרשמה אישית. העובדים השותפים נרשמים רק בהרשמה האישית.

בעיות פוטנציאליות

מסורבל יותר לעובדים – באיזה טופס צריך להרשם? צפי ליותר בעיות בניהול – מה עושים עם עובדים שלא נרשמו הרשמה אישית ורק הזמינו חדר (טופס א).