eventact office
אודות איוונט אקט

אנחנו מפתחים תוכנה חכמה לניהול כנסים הכוללת כלים למארגני כנסים למכירת כרטיסים, שרותי תיירות בכנס, ניהול אתר איטנרנט, נטוורקיג בין ממשתתפים, וקליטת המשתתפים ביום הכנס. עזרנו לרשום מעל 3 מיליון משתתפים לכנסים וסיענו בהצלחת מעל 15,000 כנסים קטנים וגדולים.

אנחנו מאפשרים למארגן האירוע להקים אתר אינטרנט שיווקי חכם ללא ידע טכני. לרשום משתתפים. למכור כרטיסים, חדרי מלון, טיולי המשך במהלך הרישום לכנס. לבנות לפרסם תוכנית כנס. לשלוט בכניסת המוזמנים לאירוע בעמדות רישום חכמות. לעזור ולעודד מציגים ומבקרים לתאם פגישות במהלך הכנס.

הפתרון שאחנו מספקים שלם ומסונכרן ומאפשר למארגן האירוע שליטה מכניסת המשתתף לאתר הכנס ועד אחרי הכנס.
סינכרון בין אתר הכנס, מערכת הרישום, ועמדות הרישום בכניסה לאירוע חוסך תקלות, ומספק מידע והזדמנויות שיכולים להגדיל את מספר המשתתפים.


מערכת הרישום שאחנו מספקים בנויה לתמוך בדרישות מורכבות של מארגני אירועים:

כנסים וירטואלים, פיזים וכנסים משולבים

רישום גמיש לפי סוג המשתתף: אורח מקומי, מחו"ל, עובד הארגון, חיצוני

זיהוי נרשמים שהשתתפו בכנסים קודמים

ממשקים ליבוא ויצוא נתונים

קישור לתוכנות הנה"ח ו-CRM

ניהול תהליך הרישום והתקשורת עם המשתתפים משלב השיווק ועד אחרי הכנס

מערכת טפסים גמישה.

ניהול אתר כנס שמותאם לשיווק דיגיטאלי

אפשריות מיתוג שמתאימות לכנסים ממותגים.

תמיכה בכנסים בהם נעשה שימוש בכמה שפות במקביל כולל אנגלית, עברית, ערבית, סינית, יפנית, סינית וספרדית וצרפתית